• Sloth Dung Sloth Dung
 • Sloth Dung, Alternate View Sloth Dung, Alternate View
 • Sloth Dung, Detail Sloth Dung, Detail
 • Sloth Dung, Detail Sloth Dung, Detail
 • Shasta Ground Sloth Skull Shasta Ground Sloth Skull
 • Shasta Ground Sloth Skull, Back Shasta Ground Sloth Skull, Back
 • Shasta Ground Sloth Skull Shasta Ground Sloth Skull
 • Shasta Ground Sloth Skull Shasta Ground Sloth Skull
 • Shasta Ground Sloth Skull Shasta Ground Sloth Skull
 • Shasta Ground Sloth Skull, Detail Shasta Ground Sloth Skull, Detail
 • Shasta Ground Sloth Skull, Teeth Shasta Ground Sloth Skull, Teeth
 • Shasta Ground Sloth Skull Shasta Ground Sloth Skull
 • Shasta Ground Sloth Skin and Hair Shasta Ground Sloth Skin and Hair
 • Shasta Ground Sloth Skin and Hair Shasta Ground Sloth Skin and Hair
 • Shasta Ground Sloth Hair Shasta Ground Sloth Hair
 • Vampire Bat Skull Vampire Bat Skull
 • Vampire Bat Skull Vampire Bat Skull
 • Vampire Bat Skull Vampire Bat Skull
 • Vampire Bat Skull Vampire Bat Skull
 • Vampire Bat Skull Vampire Bat Skull
 • Harrington's Mountain Goat Skull Harrington's Mountain Goat Skull
 • Harrington's Mountain Goat Skull Harrington's Mountain Goat Skull
 • Awl Awl
 • Awl, Close View Awl, Close View
 • Animal Bone Animal Bone
 • Mammal Bone Mammal Bone
 • Mule Deer Bone Mule Deer Bone
 • Red-breasted Merganser Humerus Red-breasted Merganser Humerus
 • Tarsometatarsus of an American Coot Tarsometatarsus of an American Coot
 • Unworked Rabbit Bone Unworked Rabbit Bone
 • Bone Spindle Whorl Bone Spindle Whorl
 • Deer Bone Awl Deer Bone Awl
 • Splinter Awl Splinter Awl
 • Splinter Awl Splinter Awl
 • Splinter Awl Splinter Awl
 • Splinter Awl Splinter Awl
 • Polished Bone Awl Polished Bone Awl
 • Bone Awl Bone Awl
 • Deer Bone Awl Deer Bone Awl
 • Bone Spindle Whorl, Alternate View Bone Spindle Whorl, Alternate View
 • Bone Awl Bone Awl
 • Deer Bone Awl Deer Bone Awl
 • Polished Antler Awl Polished Antler Awl
 • Deer Bone Awl Deer Bone Awl
 • Bone Awl Bone Awl