MNA_pottery_0676.jpg White Mound Black-on-white Bowl, Alternate ViewThumbnailsWhite Mound Black-on-white Bowl, Alternate View
Description: White Mound Black-on-white bowl.

Collection: Museum of Northern Arizona.