• Leupp Black-on-white Bowl Leupp Black-on-white Bowl
 • Leupp Black-on-white Pitcher Leupp Black-on-white Pitcher
 • Leupp Black-on-White Jar Leupp Black-on-White Jar
 • Leupp Black-on-white Bowl Leupp Black-on-white Bowl
 • Leupp Black-on-white Bowl, Alternate View Leupp Black-on-white Bowl, Alternate View
 • Leupp Black-on-white Bowl Leupp Black-on-white Bowl
 • Leupp Black-on-white Mug Leupp Black-on-white Mug
 • Leupp Black-on-White Bowl Leupp Black-on-White Bowl
 • Effigy Jar Effigy Jar
 • Leupp Black-on-white Leupp Black-on-white
 • Leupp Black-on-white Effigy Jar Leupp Black-on-white Effigy Jar
 • Leupp Black-on-white Sherd Leupp Black-on-white Sherd